Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

NDT - Bobath (Neurodevelopmental Treatment)

 

Koncepcja Bobath jest sposobem podejścia do rozwiązywania problemów związanych z oceną i leczeniem pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchu oraz kontroli posturalnej na skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego (CUN). Leczenie polega na interakcji między terapeutą a pacjentem. Poprawę funkcji osiąga się poprzez facylitację (torowanie, ułatwianie). Pionierem takiego podejścia była Berta Bobath, która wraz z mężem Karlem rozwinęła własny sposób oceny pacjenta, przede wszystkim opierała się na ocenie dysfunkcji ruchowej, a nie na samej diagnozie medycznej. Wyróżniła komponent posturalny w ruchu funkcjonalnym. Celem pracy koncepcją Bobath jest optymalizacja aktywności poprzez poprawę działania mechanizmów kontroli posturalnej i torowanie ruchu oraz próba pomocy pacjentom w wykonaniu bardziej aktywnego, automatycznego ruchu poprzez wprowadzanie różnych doświadczeń ruchowych i wielu powtórzeń tak, aby ośrodkowy układ nerwowy nauczył się wydajnego, funkcjonalnego ruchu.

 

Promocje

 

Opinie

 

Rejestracja

 

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?